תחרות אליפות ישראל 2021 אוקטובר

תחרות אליפות ישראל 2021 להלן אליפות ישראל של איגוד נ.א.ב.א ישראל שנערכה ב- 14.10.2021

תחרות מר ישראל 2021

להלן תמונות מתחרות מר ישראל 2021 אליפות ישראל בפיתוח גוף

תחרות מר ישראל 2021
תחרות מר ישראל 2021
תחרות מר ישראל 2021
קובי עזרא, עוד איציק אבישר, יוני האנה
קובי עזרא, עו"ד איציק אבישר ויוני האנה – מר עולם.
קובי עזרא ושון אמון

שי חיון Shai Hayon, לפי ראשיד מר ישראל מעל גיל 50

שי חיון Shai Hayon, לפי ראשיד מר ישראל מעל גיל 50
שי חיון Shai Hayon, לפי ראשיד מר ישראל מעל גיל 50
שי חיון Shai Hayon, לפי ראשיד מר ישראל מעל גיל 50