תחרות מר ישראל 2010

להלן תחרות מר ישראל 2010, של האיגודים נאק ו-נאבא.

פיתוח גוף מר ישראל

תחרות מר ישראל 2010 פיתוח גוף

מר ישראל 2010 ו-2012 בתחום פיתוח גוף

פיתוח גוף בשיטת Diet2All

תחרות מיס פיטנס (מיס ביקיני) לתואר מרת ישראל לנשים בפיתוח השרירים.

תחרות מר ישראל 2010 בפיתוח הגוף

פיתוח גוף לפני תחרות מר ישראל

פיתוח גוף 2010 חלק 1

מר ישראל 2010 חלק 2

מר ישראל 2010 חלק 3

פיתוח גוף ושרירים