תחרות מר ישראל 2007

להלן תחרות מר ישראל 2007, של איגוד IFBB.

להלן תחרות מר מרכז 2007, של איגוד IFBB.

שמות המשתתפים בתחרות מר מרכז 2007 בתחום פיתוח הגוף, הם:

1.יוסי כהן, 2.יקיר קוגמן, 3.אלכסנדר (אלכס) מניס, 4.עמית ספיר, 5.נתנאל בן משה, 6.יהודה בן נעים, 7.שגי גרשגורן, 8.רועי סלמן, 9.מיכה טרודל, 10.סטיבן בתזה.